Logo CMSK.sk

CHECK MANAGEMENT s.r.o.

Sme konzultačná spoločnosť...
Riešime strategické procesy a optimalizáciu nákladov ako férový spôsob vzájomnej spolupráce. Poskytujeme poradenstvo v rámci verejného obstrávania, EU projektov a Efektívne inovácie.

Ponuka služieb

SLUŽBY

Základné portfólio poskytovaných služieb.

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Prieskumy trhu. Výzvy na predkladanie ponúk. Prípravné trhové konzultácie. Podlimitné a nadlimitné zákazky.

Projekt

Projektové riadenie

Súhrn riadiacich úloh organizácie. Technika riadenia a realizácie projektu. Plán a definovanie cieľov.

Facility

Facility audit

Posudenie priestorového využitia. Návrh zníženia nákladov. Definovanie KPI a digitálna efektívnosť služieb.


Kreativita

Kreativita

Zvýšenie pozitívnych emócií. Pohoda zlepšuje kreatívnou činnosťou. Synergia a symbióza riadenia.

Inovácie

Inovácie

Vzdelávanie ako inovačný proces na zainstenie buducich výnosov. Využitie nástojov moderných technológií.

Analýza

Analýza

Štatistiky a informmácie v reálnom čase. Meranie výkonnosti a efektivity. Možnosti variability.

Zoznam elektronických prostriedkov

Elektronické verejné obstarávanie

KONTAKT

Obchodná spoločnosť CHECK MANAGEMENT s. r. o.

Adresa: Slovenská 560/26
Košice - mestská časť Sever 040 01 Mapa
Email: info@cmsk.sk
Mobil: +421 917 836 205
Obchodné údaje:
IČO: 55879039
DIČ: 2122120022
IBAN: SK45 1100 0000 0029 4116 1235
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri ORSR

VERIFIKÁCIA

✔ Zoznam hospodárskych subjektov - Registračné číslo: 2024/1-PO-G5731 [overiť]
✔ Register partnerov verejného sektora - Číslo vložky: 42817 [overiť]